پرینت

قدم زدن زن مسلمان با سر قطع شده کودکی در خیابانهای مسکو

نوشته شده در تاریخ‫:‬ .

ویدیوی عجیب یک زن مسلمان محجبه با سر قطع شده یک دختر بچه در خیابانهای مسکو در حالی که فریاد الله اکبر سر می دهد.

به گزارش پناهنده نیوز، یک ویدیو که در یوتیب منتشر شده، زنی محجبه مسلمان را در حالی نشان میدهد که در یکی از خیابانهای مسکو پایتخت روسیه با در دست داشتن سر بریده یک دختربچه روس شعار الله اکبر سر داده و می گوید من تروریست هستم! پلیس که ابتذا ظاهرا جرات نداشت به او نزدیک شود وقتی مطمئن شد او اختلال حواس دارد و بسیار پریشان به نظر می رسد و به جز سر کودک چیزی همراه ندارد، به او حمله کرد و دستگیرش نمود. سر بریده شده که متعلق به دختری خردسال بود نیز توسط زن به سوئی پرتاب شد.

بعد از دستگیری مشخص شد این زن محجبه "گلچیرا باباکیولوا" نام دارد که یک خدمتکار ازبک ۳۸ ساله می باشد. دختر ۴ ساله صاحبخانه ای را که برایشان کار میکرد در غیاب آنها کشت، خانه را به آتش کشید و با سر بریده بچه در خیابانهای مسکو به راه افتاد.

ویدیوی لحظه دستگیری زن محجبه با سر کودک را در زیر می بینید:

زن خدمتکار پس از دستگیری پلیس را به خانه محل قتل برد و جسد دختر۴ ساله در خانه پیدا شد. او آناستازیا نام دارد و به گفته پدر و مادر سوگوارش نیازمند مراقبتهای ویژه بوده است. این زن بعد از دستگیری به پلیس گفت که در روز قتل "صداهایی" می شنید، و خبر شوهرش در ازبکستان که زن دیگری گرفته او را دیوانه کرده بود.

به گزارش پلیس مسکو، باباکیولوا اکنون تحت بازجویی قرار دارد، و اعتراف کرده که ابتدا کودک صاحبخانه را خفه کرده و بعد با کارد آشپزخانه سر او را بریده است. هنوز تحقیقات پلیس تکمیل نشده است. ولی پلیس نتوانسته تا کنون هیچ ارتباطی بین این زن خدمتکار ازبک با گروهها و فعالیتهای گروههای تروریستی اسلام گرا پیدا کند.

 

UK Bookamekrs http://gbetting.co.uk Free Bets