پرینت

تفاوت برخورد مردم با خشونت علیه یک زن بی حجاب و یک زن با حجاب

نوشته شده در تاریخ‫:‬ .

یک زن و مرد یک بار با لباس عادی  به زبان انگلیسی در یک مکان عمومی مشاجره می کنند ویک بار دیگر به زبان عربی در حالی که زن حجاب اسلامی دارد.

 پناهنده نیوز – رفتار ویژه برخی مسلمانان در کشورهای غربی باعث می شود که نوع برداشت مردم عادی نسبت به کل مسلمانان به نوعی متفاوت تغییر کند. مردم عادی در کشورهای غربی مسلمانان را از دریچه دوربین تلویزیونها و نمایشهای عجیب و غریب تندروها در خیابانها می بینند و به واقعیت زندگی عادی و واقعی آنها توجه نمی کنند.

 در ویدیوی زیر یک زن و مرد یک بار با لباس عادی مردم غربی به زبان انگلیسی در یک مکان عمومی مشاجره می کنند و مرد وقتی سیلی به گوش زن می زند با واکنش فوری و بدون مکث رهگذران برای دفاع از زن روبرو می شود. همان زن و مرد در قسمت دوم به زبان عربی حرف می زنند و زن دارای حجاب اسلامی می شود. اما این بار واکنش مردم نسبت به مشاجره آنها و دست بلند کردن مرد به روی زن به شکل کاملا متفاوتی است. دیدن آن جالب است.

 

 

 

UK Bookamekrs http://gbetting.co.uk Free Bets