پرینت

وعده های عملی نشده و تعهدات پایمال شده

نوشته شده در تاریخ‫:‬ .

چهار سال پیش جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد یکصد و بیست و شش تعهد حقوق بشری به جامعه بین المللی داد.

نقض حقوق بشر در ایران همچنان ادامه دارد. امسال چهار سال از تاریخی می گذرد که نمایندگان جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر ملل متحد (ژنو) 126 مورد از تعهدات پیشنهاد شده جامعه جهانی برای بهبود حقوق بشر در ایران را پذیرفتند و وعده نمودند تا برای تحقق آنها تلاش نمایند. اکنون پس از چهار سال حقوق بشر در ایران چه وضعیتی دارد و تجربه های مردم در این زمینه چیست؟

 

 

UK Bookamekrs http://gbetting.co.uk Free Bets