پرینت

برخورد پلیس با مردم در کشورهای مختلف جهان

نوشته شده در تاریخ‫:‬ .

عکسهای برخورد پلیس در کشورهای جهان با معترضان از مهمترین عکسهای خبری هستند که هر روز توسط مردم دیده می شوند و مورد توجه قرار می گیرند.

پناهنده نیوز- ماجرای برخوردهای مردم و پلیس در جهان سابقه ای طولانی دارد. در ماههای اخیر اعتراض سیاهپوستان در آمریکا با مورد مرگ دو نفر به دست پلیس خبرساز شده است. رسانه های وابسته به حکومت جمهوری اسلامی تلاش می کنند تا از این موضوع را نشان نبود دمکراسی در آمریکا و دنیای غرب نشان دهند.

حوادثی چون اعتراضات سیاسی در هنگ کنگ، درگیریهای اسرائیل و فلسطین، مخالفتها با مهاجران در اروپا همواره با برخورد پلیس توام می باشند. عکسهای برخورد پلیس در کشورهای جهان با معترضان از مهمترین عکسهای خبری هستند که هر روز توسط مردم دیده می شوند و مورد توجه قرار می گیرند.

پلیس هنگ کنگ

پلیس آلمان

پلیس ایران

پلیس آمریکا

پلیس انگلیس

پلیس اسرائیل

پلیس کانادا

 

UK Bookamekrs http://gbetting.co.uk Free Bets